מנהלת אוניברסיטת בר אילן לנוער: גב' שני מזרחי

מנהלת תוכניות אקדמיות: ד"ר שרית כהן

רכזת מנהלית: גב' טל ביידני

מזכירות היחידה: גב' חגית פרייזלר

ועדת ייעוץ אקדמית: נציגים בכירים של המחלקות מהפקולטות השונות המעורבות בפעילות היחידה.