לוח זמנים וחופשות לשנת תש"פ

שנת הלימודים כוללת 18 מפגשים אקדמיים

החוגים מתחילים ביום ראשון, ה' בחשון ומסתיימים ביום שני, י"ז באייר 3.11.19 11.6.20 .

זמני חופשות:

חופשת חנוכה: יום א', כ"ד בכסלו תש"פ, ועד יום ה', ה' בטבת תש"פ, 22.12.2019 – 2.1.2020
חופשת סמסטר: מיום א', ז' בשבט תש"פ, ועד יום ה', ט' באדר תש"פ, 2.2.2020 – 5.3.2020
חופשת פורים: מיום א', י"ב באדר תש"פ ועד יום ה,' ט"ז באדר תש"פ, 8.3.2020 – 12.3.2020
חופשת פסח: מיום א', ד' בניסן תש"פ, ועד יום ה', כ"ב בניסן תש"פ, 29.3.2020 – 16.4.2020
יום השואה: מיום א', כ"ה בניסן תש"פ, ועד יום ה', כ"ט בניסן תש"פ, 19.4.2020 – 23.4.2020
יום הזיכרון ויום העצמאות: מיום א,' ב' באייר תש"פ, ועד יום ה', ו' באייר תש"פ, 26.4.2020 – 30.4.2020
ל"ג בעומר: מיום א', ט"ז באייר תש"פ, ועד יום ה,' כ' באייר תש"פ, 10.5.2020 – 14.5.2020
חופשת שבועות: מיום א', א' בסיוון תש"פ, ועד יום ה', ה' באייר תש"פ, 24.5.2020 – 28.5.2020