אוניברסיטת בר-אילן לנוער- היחידה לנוער שוחר מדע
רמת-גן 52900
טלפון: 5318207 -03 פקס: 5354803 -03
דואל: noar.office@biu.ac.il

משרדנו נמצא בבניין 203 (בניין פיזיקה הישן) באוניברסיטת בר אילן, קומה 2. אוניברסיטת בר אילן לנוער- היחידה לנוער שוחר מדע