נוער שוחר מדע – הפקולטה למדעים מדויקים,
אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900
טלפון: 5318207 -03 פקס: 5354803 -03
דואל: ysa.office@biu.ac.il

ניתן לבקר אותנו במשרד היחידה לנוער שוחר מדע,
בניין 203 (פיזיקה) באוניברסיטת בר אילן, קומה 2