בחוג זה נגלה את עולם הכימיה בעודנו לומדים מושגים בסיסיים במדע החומרים. נכיר מגוון רחב של נושאים ותהליכים בתחום הכימיה המוכרים מחיי היום-יום. נלמד כיצד עורכים ניסויים ע"י בחינה מדעית של התצפיות והסקת מסקנות. המפגשים יכללו רקע מדעי, הדגמות של ניסויים חוויתיים ודיון על הניסויים ותוצאותיהם. נעסוק במגוון נושאים כגון: תכונות חומרים, תגובות כימיות, חומצות ובסיסים, אינדיקטורים, כרומטוגרפיה ועוד.