Slider

חוגים

ימי עיון

תכנית אודיסאה בר-אילן

ברוכים הבאים לאתר של נוער שוחר מדע באוניברסיטת בר אילן

נוער שוחר מדע באוניברסיטת בר-אילן, פועל למעלה מ-35 שנה במטרה לטפח ולעודד את ההתעניינות במדעים בקרב תלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה. פעילויות היחידה מתואמות עם הוועדה הממלכתית לקידום החינוך המדעי לנוער, ונתמכת על ידי המינהל למדע וטכנולוגיה ועל ידי המחלקה לנוער שוחר מדע במשרד החינוך.

הפעילות ביחידה, מספקת אתגרים, היכרות עם חזית המדעים, העשרה והרחבת דעת לבני נוער המוכנים להשקיע מזמנם החופשי, תוך חשיפתם לעוסקים במלאכת המחקר המדעי בסביבה אקדמית אוניברסיטאית. בחופשת הקיץ ובמהלך שנת הלימודים מקיימת היחידה לנוער שוחר מדע חוגי מדע לנוער ומחנות קיץ מדעיים המיועדים לתלמידים מסיימי הכיתות ד'- יב'. החוגים פועלים בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן.

מטרות היחידה: לפתוח בפני התלמידים אשנב לנושאים שאינם נכללים בד"כ בתוכנית הלימודים של בית-הספר, להציג בפניהם בעיות שונות במדעים, דרכי חשיבה מדעיות ושיטות מחקר מודרניות. אנו, בנוער שוחר מדע, שואפים להשיג זאת תוך שמירה על אוירה נעימה ומהנה, עם הקפדה על גישות הוראה מאתגרות ומעניינות.